Uutiset

Niklas Meltio

Punaisen Ristin viikolla korostetaan ensiaputaitojen tärkeyttä. Yleisimmät kuolemaan johtavat sairauskohtaukset ovat rintakipu ja aivoverenkierron häiriö.