Punaisen Ristin tunnustus Global Clinicille

Anna Vuorinen
Kuvaaja: Anna Vuorinen

Paperittomia ulkomaalaisia potilaita vastaanottava klinikka auttaa kaikkein haavoittuvimpia ja on nostanut heidän tilanteensa julkiseen keskusteluun.

Suomen Punainen Risti myönsi tänään tiistaina 8.5. Inhimillinen kädenojennus –tunnustuksen vapaaehtoisten lääkäreiden pyörittämälle Global Clinicille, joka on tarkoitettu Suomessa oleskeleville paperittomille ulkomaalaisille. Klinikka on Diakonissalaitoksen tukema ja sen alullepanijana on Diakonissalaitoksen palvelualuejohtaja Pekka Tuomola.

- Kiitämme lämpimästi tästä tunnustuksesta. Meitä on kutsuttu jopa rikollisiksi, ja tällainen tunnustus tuntuu hyvältä ja kannustaa Global Clinicillä työskenteleviä vapaaehtoisia, palkinnon vastaanottanut Tuomola sanoi.

Viime vuonna perustettu Global Clinic vastaanottaa paperittomia ulkomaalaisia potilaita kerran viikossa salaisessa paikassa kahden tunnin ajan. Lääkärit toimivat perusvälinein. Klinikalla toimii noin 30 aktiivista vapaaehtoista. Toiminnassa on mukana lääkäreiden lisäksi sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, tulkkeja sekä lakimiehiä. Klinikalla olisi tarve saada mahdollisuus mm. laboratorionäytteiden, röntgen- ja ultraäänikokeiden ottamiseen.

Klinikalla oli viime vuonna noin 150 potilasta. Potilaiden vaivat olivat pääosin yleislääketieteellisiä kuten erilaisia särkyjä, vatsavaivoja ja infektioita. Potilaina on ollut myös raskaana olevia naisia, jotka eivät Suomessa pääse äitiyshuollon piiriin. Hankalia hoidettavia ovat krooniset sairaudet sekä hammaskivut, joihin ei tällä hetkellä ole mahdollista saada klinikan kautta riittävää hoitoa. Lisäksi potilaiden on vaikea hankkia kalliita lääkkeitä ilman Kelan korvausta.

Jokaisella on oikeus hoitoon

Paperittomien auttamiseksi on muissakin Pohjoismaissa erityisiä klinikoita, joista he voivat saada välttämättömän avun. Kaikissa maissa haasteena on saada sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat heidän tarvitsemaansa hoitoon maksutta siitäkin huolimatta, että muiden Pohjoismaiden kokemuksen mukaan näiden henkilöiden hoito on kustannuksiltaan vähäistä. Paperittomilla itsellään ei ole varaa kalliisiin sairaalamaksuihin, eivätkä he ole sairausvakuutuksen piirissä. Hoitoon pääsy olisi tärkeää paperittomien ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta, mutta myös kansanterveydellisistä syistä. Tarttuvien tautien kuten tuberkuloosin ja hivin hoitamatta jättäminen on terveysriski myös muille kuin potilaille itselleen.

- Mielestäni Suomea tai muita Pohjoismaita ei voi kutsua hyvinvointivaltioksi, jos samanaikaisesti osa ihmisistä jää kokonaan vaille hoitoa. Hyvinvointivaltiossa kaikkien pitää kuulua palveluiden piiriin ja siksi teemme tätä työtä. Mieleestäni myös valtion pitäisi ottaa nykyistä enemmän vastuuta paperittomien hoidosta, Tuomola sanoi.

Lääkäriliiton hallituksen 16.9.2011 hyväksymässä kannanotossa todetaan, että yhteiskunta ei saa evätä potilailta oikeutta saada riittävää hoitoa, eikä se saa puuttua lääkärin velvollisuuteen hoitaa potilaita kliinisen tarpeen perusteella. Taloudelliset syyt eivät myöskään saa olla esteenä paperittomien henkilöiden asianmukaiselle hoidolle.
 

Inhimillinen kädenojennus jaettiin 22. kerran

Suomen Punaisen Ristin hallitus katsoo, että Global Clinicin toiminta on sekä periaatteellisella että käytännöllisellä tavalla edistänyt haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten humanitaarista auttamistyötä. Klinikan toiminta on merkittävällä tavalla nostanut paperittomien ihmisten tilanteen Suomessa julkiseen keskusteluun. Klinikan toimijat ovat korostaneet kaikkien oikeutta saada tarvitsemaansa terveydenhoitoa ja apua vaikeassa tilanteessa. Punainen Risti haluaa palkinnolla korostaa myös vapaaehtoistoiminnan merkitystä hädänalaisten ihmisten rohkeassa auttamistyössä.

Tänä vuonna 22. kertaa jaettu tunnustusta on myönnetty vuodesta 1989 lähtien. Palkinto myönnetään Suomen Punaisen Ristin työtä sekä humanitaarista ja inhimillistä arvomaailmaa tukeneelle henkilölle tai yhteisölle.

Inhimillisen kädenojennuksen ovat saaneet mm. Suomen Palloliitto rasisminvastaisesta työstään sekä partiolaiset, maahanmuuttajanuorten kanssa työskentelevä sosiaaliohjaaja Mukhtar Abib, kriisipsykologi Salli Saari ja oikeushammaslääkäri Helena Ranta.

 

 

Avun tarinoita