Työvälineenä pieni suu ja suuret korvat

Jaakko Virtanen
Hämeenlinnan osaston henkisen tuen ryhmään kuuluvat Eeva Myyryläinen (vas.) ja Anne Sillankorva esittelivät ryhmän toimintaa kauppakeskus Goodmanissa. Uhrina Anne-nukke ja tämän hätääntyneenä omaisena Päivi Lindstedt. Anne-nukkea elvyttää Johanna Tepponen.
Kuvaaja: Jaakko Virtanen

Liikenneonnettomuus, äkillinen sairaskohtaus, koulusurmatilanne, itsemurha, tulipalo tai muu kriisi on aina traumaattinen kokemus. Se on sitä niin uhrille, omaisille, silminnäkijöille kuin paikalla toimiville avustustyöntekijöillekin. Kokemus on hyvä saada purettua mahdollisimman nopeasti. Tukea kriisitilanteessa antavat Punaisen Ristin henkisen tuen vapaaehtoiset.

Punaisen Ristin Hämeenlinnan osasto esitteli viime torstaina henkisen tuen antamista kriisitilanteessa. Kauppakeskus Goodmanissa järjestetty näytös oli osa Punaisen Ristin viikon tapahtumia. Tapahtumassa esiteltiin myös elvytystä ja muuta toiminnallista ensiapua.

- Kokemuksen purkaminen tuoreeltaan on tärkeä osa toipumista. Se, että onnettomuuspaikalla on läsnä henkisen tuen antajia, vapauttaa myös viranomaisten resursseja omien tehtäviensä tekemiseen, Hämeenlinnan osaston henkisen tuen ryhmään kuuluva Anne Sillankorva kertoo.

Läsnäoloa ja neuvoja arkeen

Viranomainen kutsuu henkisen tuen vapaaehtoiset onnettomuuspaikalle. Henkinen tuki kriisin kohdatessa on suurelta osalta myötäelävää läsnäoloa ja kuuntelemista. Tarvittaessa uhria neuvotaan myös käytännön asioissa ja muistutetaan kaoottisella hetkellä helposti unohtuvista arkipäivän rutiineista, kuten syömisestä ja nukkumisesta.

Onnettomuustilanteen tapahtumat käydään yhdessä läpi, jottei niistä jäisi vääriä mielikuvia.

- Tapahtumahetki on usein henkisesti hyvin kuormittava, eikä läheskään kaikki tarjottu tieto jää kuulijan mieleen. Siksi henkisen tuen vapaaehtoiset soittavat vielä seuraavana päivänä apua saaneille kotiin ja käyvät tilanteen ja mahdolliset jatkotoimet läpi, kertoo Eeva Myyryläinen.

Henkisen tuen uranuurtajat

Juuri 20-vuotispäiväänsä viettänyt Hämeenlinnan osasto on henkisen tuen antamisessa uranuurtajajoukkoa. Se aloitti ensimmäisenä Suomessa toiminnan viranomaisen apuna. Tällä hetkellä henkisen tuen ryhmässä on mukana noin 15 ihmistä.

Vapaaehtoiset lähtevät tapahtumapaikalle aina parin kanssa. Se auttaa myös auttajaa jaksamaan henkisesti kuormittavassa tilanteessa. Tilanteen jälkeen auttajat purkavat myös omia tunteita yhdessä parin kanssa tai työnohjauksessa. 

- Kuormittavien tilanteiden huolellinen läpikäyminen on tärkeää myös meille vapaaehtoisille. Usein käy esimerkiksi niin, ettemme tiedä, kuinka kriisitilanne lopulta ratkesi, ja sellainen saattaa jäädä ikävästi ajatuksiin. Työnohjaus antaa valmiuksia jättää ikävät tilanteet taakse, Myyryläinen kertoo.

Eeva Myyryläinen ja Anne Sillankorva kertovat vapaaehtoistyön olevan palkitsevaa. Heidän mukaansa tärkeämpää kuin se, mitä puhutaan, on se, miten järkyttynyt ihminen osataan hädän hetkellä kohdata. 

- Kuunteleminen on todella tärkeää. Toiminta sopii empaattiselle ja auttamishaluiselle aikuiselle, jonka omat asiat ovat kunnossa ja elämä tasapainoissa, Myyryläinen sanoo.  

Mukaan avun antajaksi voi lähteä ilmoittautumalla henkisen tuen peruskurssille tai osallistumalla ryhmä-iltoihin. Hämeenlinnan osaston seuraava kurssi järjestetään syksyllä. Kurssitilannetta ja muuta toimintaa voi seurata esimerkiksi ensiapuryhmä Sirpaleen Facebook-sivulla, sekä Punaisen Ristin tapahtumakalenterissa.

Avun tarinoita