Punainen Risti vaatii ensiapukoulutusta autokouluihin ja peruskouluihin

Julkilausuma, hyväksytty Suomen Punaisen Ristin yleiskokouksessa 11.6.2011 Lahdessa.

Ensiaputaidon hankkineet vapaaehtoiset ihmiset pelastavat tänä kesänä Suomessa useita ihmishenkiä liikenteessä, vesillä, yleisötapahtumissa ja kodeissa. Useampia onnettomuuden tai sairaskohtauksen uhreja voidaan kuitenkin pelastaa, jos paikalle sattuneet ihmiset osaavat antaa ensiapua.

Suomen Punainen Risti esittää, että ensiapukoulutus on saatava osaksi suomalaisten kansalaistaitoja. Aikuisten ensiapuosaaminen turvataan parhaiten liittämällä ensiapuopetus osaksi ajokorttikoulutusta. Ensiapukoulutus koskee nykyisellään vuosittain jo 150 000 ammattikuljettajaa, mutta koulutus tulee laajentaa koskemaan kaikkia ajokortin hankkivia.  Lasten ja nuorten valmiuksia toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa voidaan parantaa lisäämällä ensiaputaitojen opetus yläkouluissa osaksi terveystiedon opetusohjelmaa.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi liikennekuolemia voidaan vähentää huomattavasti, jos onnettomuuspaikalla olevat ihmiset osaavat antaa ensiapua. 

Tärkeimmät ensiaputaidot voidaan omaksua vajaassa päivässä. Ensiapuosaaminen on olennainen osa arjen turvallisuutta. Jokaisella on vastuu oman ja yhteisen turvallisuuden vahvistamisessa. Suomen Punainen Risti kannustaa kaikkia suomalaisia kartuttamaan ensiaputaitojaan.

 

Avun tarinoita