Mitä ensiapukurssilla tehdään?

Miisa Kaartinen / Suomen Punainen Risti
Punaisen Ristin ensiapukursseja järjestetään myös räätälöidysti.
Kuvaaja: Miisa Kaartinen / Suomen Punainen Risti
Miten toimin hätätilanteessa?

1. Pysähdy ja kysy, tarvitaanko apua. Herätä, ravistele.

2. Jos henkilö ei herää, soita 112. Jos hän hengittää, käännä kylkiasentoon.

3. Jos henkilö ei herää, soita 112. Jos hän ei hengitä, aloita elvytys.

Tule Punaisen Ristin ensiapukurssille!

Punaisen Ristin ensiapukurssilla opetellaan henkeä pelastavaa ensiapua ja tapaturmien ennaltaehkäisyä. Kurssilla saat valmiudet ja rohkeutta toimia, kun aikaa on vähän ja jonkun elämä voi olla juuri sinusta kiinni.

Mitä ensiapu on?

Ensiavulla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla autetaan äkillisesti loukkaantunutta tai sairastunutta henkilöä.

Ensiavulla estetään loukkaantuneen tai sairastuneen tilan huonontuminen ja helpotetaan hänen oloaan.

Ensiapua toteutetaan ilman apuvälineitä tai yksinkertaisin välinein, kuten haavansitomisvälinein. Ensiapukursseilla harjoitellaan esimerkiksi raajan lastoittamista, nilkan tukemista ja palovammojen sitomista.

Ensiapua voi antaa kuka tahansa, ja sen tulisi kuulua kansalaistaitoihin.

Mitä hätäensiapu on?

Hätäensiavulla tarkoitetaan henkeä pelastavaa ensiapua. Toimenpiteillä voidaan ehkäistä autettavan menehtyminen. Kurssilla opit tärkeimmät hätäensiaputoimenpiteet:

  • Onnettomuuden tai liikenneonnettomuuden uhrin hengityksen turvaaminen ojentamalla autettavan päätä (avaa hengitystiet)
  • Tukehtumassa olevan henkilön pelastaminen esimerkiksi lyömällä tätä hartioihin (vierasesine hengitysteissä)
  • Tajuttoman* hengityksen turvaaminen kylkiasentoon kääntämällä (tajuttoman ensiapu)
  • Elottoman** peruselintoimintojen ylläpitäminen painelu-puhalluselvytyksellä ja mahdollisuuksien mukaan niin sanotun neuvovan defibrillaattorin avulla (elvytys)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen yksinkertaisimmillaan painamalla vuotokohtaa kädellä (verenvuoto)

* ei heräteltävissä oleva, mutta normaalisti hengittävä henkilö
** ei heräteltävissä oleva, ei normaalisti hengittävä henkilö

Tunnista oireet – osaa auttaa

Ensiaputaidoissa korostetaan nykyään erityisesti joidenkin sairauksien kohdalla oireiden nopeaa tunnistamista ja oireiden mukaisen ensiavun antamista.

Yksinkertaisten toimenpiteiden avulla voi päätellä, onko kyse sairauskohtauksesta, aivoverenkierron häiriöstä (AVH), diabeetikon heikotuksesta eli äkillisestä verensokeripitoisuuden laskusta, rintakipukohtauksesta (sepelvaltimokohtaus) tai esimerkiksi kouristelevasta henkilöstä.

– Oireiden nopea tunnistaminen ja laadukkaan ja oikea-aikaisen ensiavun antaminen mahdollisimman nopeasti voi parantaa merkittävästi autettavan selviämisennustetta, kertoo Suomen Punaisen Ristin ensiavun asiantuntija Kristiina Myllyrinne

Miksi ensiapua kannattaa opetella?

Ensiaputaitoja voi tarvita milloin ja missä vain. Jokaisella on velvollisuus auttaa ja oikeus saada apua.

Ensiaputaitoihin kuuluu se, että osaa ennakoida vaaratilanteita. Suuri osa onnettomuuksista ja tapaturmista voitaisiin estää. Tapaturmien ehkäisy alkaa riskien ja vaaratekijöiden tunnistamisesta omassa elinympäristössään.

Ensiapukoulutuksen keskeinen tavoite onkin ehkäistä tapaturmia, jotta ensiaputaitoja ei edes tarvita.

Jos jotain kuitenkin sattuu, ensiapukurssilla oppii yksinkertaiset ensiavun toimenpiteet, joiden avulla kuka tahansa voi auttaa.

– Kurssilla oppii myös arvioimaan, milloin pitää lähteä lääkäriin tai hälyttää apua paikalle ja milloin avuksi riittää kotihoito, kertoo Kristiina Myllyrinne.

Avun tarvitsija voi olla oma läheinen. Myös itselle on hyvä osata antaa ensiapua. Onnettomuus- ja tapaturmatilanteissa ensimmäisenä paikalle tullut on usein joku muu kuin ammattiauttaja, jolloin ensiaputaidoista on suuri apu.

Vaikka taitoja ei olisi, jokainen voi soittaa hätänumeroon 112 ja pyytää apua. Hätäkeskus neuvoo, miten toimia. Tärkeintä on, että uskaltaa toimia. 

– Ensiavussa ei voi tehdä mitään muuta väärin kuin kävellä ohi, korostaa Kristiina Myllyrinne.

Avun tarinoita