130 vuotta ensiapukoulutusta

Altti Näsi
Altti Näsi
Altti Näsi

Ensiapuvälineet ovat kehittyneet paljon vuosien kuluessa. Ensiapukoulutusten pitkän historian kunniaksi järjestettiin Tampereella vapaaehtoistoiminnan keskus Tampurissa ensiapulaitteiden esittelytilaisuus medialle torstaina 5.3.

Punaisen Ristin Tampereen osaston koulutustilan lattialla makaa monta uudenaikaista harjoittelunukkea ja seinustalle on sijoitettu riviin erivärisiä defibrillattoreita. Punaisen Ristin Hämeen piirin ensiapu- ja terveystoiminnan päällikkö Pirjo Mattilan ilmeestä voi huomata pienen jännityksen, sillä useita mediatalojen edustajia on saapumassa tutustumaan näihin uusiin laitteisiin.

Kymmenen minuutin kuluttua harjoitusluokassa annetaan haastatteluita sekä kuvataan oikeaoppista elvytystä. Ensiapuvälineiden tekninen kehitys selvästi kiinnostaa, koska osaston tiloihin on tulossa Pirkanmaan molemmat päämediat, YLE Tampere ja Aamulehti.

Syy tällaiseen mediatapahtumaan on siinä, että ensimmäisestä Suomessa järjestetystä ensiapukoulutuksesta on kulunut 130 vuotta. Ensimmäinen ensiapukurssi järjestettiin 9. maaliskuuta vuonna 1885 Helsingissä, ja kohderyhmänä olivat Rautatiehallituksen työntekijät. Juhlan kunniaksi Punainen Risti haluaa kertoa ja näyttää, missä ensiapukoulutuksen kehityksessä mennään tänä päivänä.

Vaikka ensiavun opit ja käytännöt ovat sen jälkeen muuttuneet moneen kertaan, perusperiaatteet ovat kuitenkin pysyneet samoina: ihmisen velvollisuus on auttaa toista hätätilanteessa.

Tekniset apuvälineet yleistyneet ensiavussa

Tekniikka kehittyy vauhdilla. Lattialla olevat Anne -nuket antavat suoraa palautetta elvytyksen onnistumisesta. Palaute näkyy paitsi nukkeen liitetyllä pienellä näytöllä, myös suuremmalla tabletilla, joka ottaa vastaan jopa neljän eri nuken toimintoja samanaikaisesti.

Tällä kertaa mediaväen elvytystaitoja arvioi Punaisen Ristin Tampereen osaston ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja (ETK) Veijo Vasama. Hän seisoo nukkejen välissä tabletti kädessä ja antaa elvyttäjille kannustavia ohjeita liittyen käsien asentoon, rytmin tiheyteen ja painallusten voimakkuuteen.

- Näiden laitteiden avulla elvytyksen laatu paranee ja kurssilaiset oppivat pois vääristä tavoista. Niiden avulla on myös kiva treenata, sillä näyttöjen tyylikkäästi toteutettu grafiikka tuo harjoitteluun pelimäisyyttä, Vasama toteaa.  

Toinen merkittävä uudistus ensiavun saralla ovat defibrillaattorit ja niiden yleistyminen julkisissa tiloissa. Niiden tehtävä on parantaa henkilön selviytymistä, kun ihminen on eloton.

Kun ihminen ei hengitä, on avun saannilla kiire, sillä jokainen viiveminuutti huonontaa selviytymisen ennustetta 10–15 prosenttia. Mikäli peruselvytys aloitetaan heti, selviytymisen mahdollisuus paranee kaksin- tai kolminkertaisesti ja jos peruselvytykseen yhdistetään defibrillaattorin käyttö, selviytymismahdollisuus nousee jopa noin 50–75 prosenttiin.

Deffaa ei voi käyttää väärin

Defibrillaattori on vaikea sana, mutta laitteelle ei ole keksitty hyvää suomenkielistä nimeä. Siksi laitetta kutsutaan usein defiksi tai deffaksi.

- Defibrillaattorin antama sähköisku itse asiassa pysäyttää sydämen hetkeksi, jonka ansiosta sydämen kammiovärinä pysähtyy. Tämän jälkeen sydän toivottavasti löytää itse oikean rytmin. Kammiovärinään joutunutta sydäntä ei saada normaaliin rytmiin pelkällä painelulla ilman defiä, Pirjo Mattila selventää yleisölle.

Punainen Risti toivoo, että kaikki oppivat tunnistamaan vihreän defibrillaattorin merkin ja uskaltavat ottaa laitteen käyttöön hätätilanteessa. Laitetta ei voi käyttää väärin, sillä laite opastaa käytössä kohta kohdalta sekä analysoi potilaan tilan. Sydämen toimiessa normaalisti sähköiskua ei pysty antamaan.

Uusien laitteiden tehtävänä on helpottaa kouluttamista sekä parantaa koulutuksen laatua. Punainen Risti toivookin, että jokainen osaisi perusensiavun. EA1-kurssilta on hyvä lähteä liikkeelle.

Katso oman paikkakuntasi kurssit täältä: https://www.punainenristi.fi/opi-ensiapua

Teksti Altti Näsi

Avun tarinoita